SZKOLENIE PRACOWNIKÓW HANDLU, E-SPRZEDAWCÓW I PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

Cena: 40 PLN
Teraz tylko: 25 PLN
szt.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli handlowych różnych branż, pracowników informatyki i telekomunikacji, pracowników e-sklepów oraz sprzedawców i handlowców, w pracy których nie przeważa  praca fizyczna a charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia:
Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:
1.    oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
2.    metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
3.    kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.    postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma kształcenia:
Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:
Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych.

Egzamin:
Egzamin ma charakter testowy i jest sprawdzany pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy kliknąć „Dodaj do koszyka”